Pak Choi  Nära Sverige

Krispsallad

Plocksallat Urban Oasis

Gul Späd Mangold

Plocksallat Urban Oasis

Landkrasse

Pak Choi  Nära Sverige

Röd späd Pak Choi

Grönkål Nära Sverige

Späd Grönkål

Mer mat på mindre yta

Långt nere i Liljeholmens bergrum hittar du våra hemligt goda grönsaker. Här odlar vi vertikalt på höjden, vilket ger mer mat på mindre ytor.

Vad är vertikal odling?

Närodlade grönsaker
i samarbete med Svegro

För en minskad matimport och ökad hållbarhet

Pak Choi  Nära Sverige
Plocksallat Urban Oasis
Grönkål Nära Sverige